Under ytan


En utmaning för heteronormen


Undersökningen ”En utmaning för heteronormen” visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor om sexuell läggning och homofobi, samtidigt som kränkande jargong både bland skolans vuxna och elever är vanlig.

Vad kommer man fram till i rapporten?


• Att endast 8% av lärarna anser att deras utbildning har förberett dem för att hantera frågor om sexuell läggning och homofobi

• Att endast 2% av lärarna får kompetensutveckling om sexuell läggning och homofobi

• Att hälften av lärarna tar upp sexuell läggning någon enstaka gång i en undervisningssituation

• Att en fjärdedel av lärarna tar aldrig upp sexuell läggning i en undervisningssituation

• Att 11% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland skolans vuxna

• Att 78% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland skolans elever

• Att ca 5% av lärarna känner till någon vuxen i skolan som kränkts eller diskriminerats på grund av sexuell läggning

• Att ca 10% av lärarna känner till någon elev som kränkts eller diskriminerats på grund av sexuell läggning

Vilka är de viktigaste slutsatserna?


• Att behovet av kunskap och kompetensutveckling kring sexuell läggning, homofobi och heteronormativitet bland lärare är högt

• Att kränkande jargong på grund av sexuell läggning är vanligt både bland skolans vuxna och elever

• Att skolans huvudansvariga, främst kommunerna, snarast måste utveckla arbetet inom skolan inom alla områden som rör diskriminering

• Att sexuell läggning anses vara särkunskap som inte ingår i den ordinarie undervisningen. Svaren tyder på att ”ta upp sexuell läggning i en undervisningssituation” tolkas som antingen att prata om sex eller att prata om homo- och bisexualitet, inte heterosexualitet. Det dagliga pratet om (heterosexuella) föräldrar eller partners går obemärkt förbi.

• Att skillnaden mellan att ange att det förekommer kränkande jargong och att själv känna till någon som blivit kränkt kan bero på att de som kränks har svårt att uttrycka det samt att de som står för den kränkande jargongen inte alltid är medvetna om att de kränker

• Att heteronormativa antaganden är en stor del av det som kan kränka skolans barn, vuxna och elever
Ladda ner hela rapporten

» En utmaning för heteronormen (pdf 988 kB)

Sammanfattning av rapporten

» Sammanfattning (pdf 132 kB)

Frågor och svar om rapporten

» Frågor och svar (pdf 220 kB)

Läs den ursprungliga enkäten

» Enkät pdf (pdf 120 kB)