Under ytan


Aktuellt


Anmäld mobbning fördubblad

28 januari 2011

Förra året fördubblades anmälningarna om mobbning i skolan. Det visar färsk statistik från Barn- och elevombudsmannen som DN tagit del av. Fortfarande är det många som inte anmäler, 45 000 skolelever uppger att de mobbas och trakasseras.

Elakheter, sparkar, slag eller tyst utfrysning. Taskiga sms eller mejl. Så kan vardagen se ut för den som mobbas.

Skolan är skyldig att hjälpa, men om stödet brister kan man vända sig till Barn- och elevombudet, BEO. Förra året ökade antalet anmälningar från 603 (2009) till 1 107, enligt BEO:s preliminära siffror.

Trots ökningen ser vi bara toppen på ett isberg. I Skolverkets undersökningar uppger 45.000 barn och ungdomar från fjärde klass upp till gymnasiet att de mobbas och trakasseras.

Enligt BEO:s statistik handlar nästan 500 av de totalt 1 107 anmälningar som gjordes förra året om kränkningar från personal på skolorna.

Källa: DN.se


Elev får 100.000 kr och en ursäkt efter flera års trakasserier

4 oktober 2010

Under hela högstadiet utsattes en elev för trakasserier och kränkande behandling av andra elever på skolan. DO har nu träffat en förlikning med kommunen.
Förlikningen innebär att eleven får 100 000 kronor av kommunen som också ber honom om ursäkt.

En elev har anmält till DO att han utsatts för trakasserier av andra elever under hela högstadieperioden. Eleven kom ut som bisexuell i årskurs åtta. Men redan tidigt i årskurs sju var det flera på skolan som antog att han var bi- och homosexuell. Några elever försökte bland annat trycka ner hans huvud i en toalett samtidigt som de spolade och kallade honom för ”onormal”, ”äcklig” och ”bögjävel”.

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att kommunen och skolan har brustit i sin skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling av eleven.

Skolan har inte heller haft en likabehandlingsplan som uppfyller lagens krav. Enligt DO har bristerna i det förebyggande arbetet bidragit till att skolan inte lyckades lösa elevens situation.

DO har beslutat att stämma kommunen i domstol, men har först erbjudit kommunen att ingå en förlikning. DO och kommunen har nu träffat en förlikning som innebär att eleven får 100 000 kronor och att kommunen ber honom om ursäkt.

Källa: DO


BEO kräver rekordhögt skadestånd

10 september 2009

Barn- och elevombudet (BEO) kräver Halmstads kommun på 307 500 kronor i skadestånd till en skolpojke som under lång tid blivit retad och slagen av andra elever. Skadeståndet är det hittills högsta som BEO krävt.

Enligt BEO:s beslut har pojken varit utsatt i vart fall sedan höstterminen 2006 till och vårterminen 2009, det vill säga tre läsår. Kränkningarna ska bland annat ha bestått i glåpord, slag och sparkar.

BEO:s slutsats är att skolan inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att få stopp på detta, och har därför brutit mot skollagens krav. Det höga skadeståndskravet motiveras med att pojken varit utsatt under så lång period.

Källa: TT

Rekordskadestånd krävs för mobbning

22 juni 2009

En skolpojke i Vimmerby har under flera år mobbats och fått stryk, utan att skolan fick stopp på det. Det hävdar Barn- och elevombudet (BEO) och stämmer Vimmerby kommun på rekordhöga 285 000 kronor.

Fallet gäller en pojke som under hela sin skolgång ska ha utsatts för fysiska och psykiska kränkningar på skolan. BEO, som inrättades 2006, tar i sin stämningsansökan upp händelser som ska ha inträffat 2006—2008.

Enligt BEO har pojken vid ett tillfälle fått han ett knytnävsslag över munnen vilket ledde till sjukhusbesök. Andra elever har stoppat snö i pojkens skor så att han fick gå hem i bara sockarna. Elever har spottat på hans kläder, bombarderat honom med snöbollar, sjungit nidvisor och låtit honom sitta ensam i matsalen. Att pojken kränkts under så lång tid talar för ett mycket högt skadestånd, enligt BEO. De 285 000 kronorna är det högsta belopp hittills som BEO krävt av en skolansvarig.

Källa: DN.se


Centralskolan anmäls för att strunta i trakasserier
25 april 2008

Centralskolan har anmälts till Skolverket för bristande skolledning. Ilskna och upprörda föräldrar berättar om systematiska trakasserier i en av skolans klasser.

Ett antal föräldrar med barn i samma klass på Centralskolan anmälde i förrgår rektorer och skolchef för tjänstefel och brisande skolledning.

Anledningen är att föräldrarna inte anser att skolan gjort tillräckligt för att komma tillrätta med problemen i klassen, trots flera möten och trots vetskap om vad som hänt.

Grova homofobiska kränkningar har förekommit, till den grad att de berörda föräldrarna ville att skolan skulle göra en polisanmälan. Vilket inte har skett.

- Vi anser att skolledningen och skolchefen har brustit i sitt ansvar. Våra barn har inte erbjudits de åtgärder likabehandlingsplanen lovar. Skolan har inte kunnat erbjuda de utsatta barnen den "trygga zon" som planen förespråkar, konstaterar föräldrarna.

Källa: Kristianstadsbladet.se

Gotlands kommun stäms för mobbning
22 april 2008

Barn- och elevombudet (Beo) vid Skolverket stämmer Gotlands kommun. Beo begär 40.000 kronor i skadestånd efter att en tioårig pojke mobbats under en hösttermin. Ytterligare en elev har därefter anmält skolan.

Gotlands kommun har en annan syn på saken. De har inte godtagit Beos krav på skadestånd och därför hamnar nu ärendet i tingsrätten.

Skolverket utreder en anmälan från en annan pojke som även han lämnat byskolan efter trakasserier. Anmälan gjordes fem månader efter att den tioåriga pojken slutat.

Källa: DN.se

Allt fler skolor kritiseras för att de inte stoppar kränkningar
15 februari 2008

Skolverket kritiserar allt fler skolor för brister i arbete mot kränkande behandling. Kritikbesluten har ökat med drygt 60 procent det senaste året. Anmälningarna om kränkande behandling har ökat något från 473 fall år 2006, till 487 anmälningar förra året.

Den vanligaste orsaken till en anmälan till Skolverket är kränkande behandling. Förra året handlade 40 procent av alla anmälningar om kränkande behandling. Anmälningarna till Skolverket har ökat från 473 fall år 2006 till totalt 487 anmälningar förra året. Den dramatiska ökningen av antalet anmälningar som inträffade mellan 2005 och 2006 tycks därmed ha stabiliserats något men ligger kvar på en hög nivå. Pojkar är fortfarande något överrepresenterade i anmälningarna.

Källa: Skolverket.se

Skolpojke får 65 000 i skadestånd
15 november 2007

En skolpojke i Tyresö får 65 000 i skadestånd av kommunen efter år av utfrysning i skolan.

Summan är den högsta hittills som betalats ut sedan barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Lagen som började gälla för ett och ett halvt år sedan ska ge elever ett bättre skydd mot kränkande behandling. Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd av de skolansvariga som brustit i arbetet.

Fallet i Tyresö kommun, sydost om Stockholm, gällde en pojke som vid tiden för anmälan gick i årskurs 8. Enligt anmälan hade eleven under flera års tid blivit kränkt och utfrusen av andra elever på skolan. Pojken stannade därför hemma under långa perioder.

Källa: Svenska Dagbladet

Skolverket kritiserar kristen skola
14 november 2007

Eleverna vid kristna Andreasgymnasiet i Stockholm fick lära sig att homosexuella handlingar är synd. Nu riktar Skolverket kritik mot den fristående skolan.

Enligt verket har rektorn agerat på ett sådant sätt att det inte kan garanteras att skolan följer lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Nya diskrimineringslagstiftningen anger "nolltolerans" vad gäller kränkningar. Särskilt viktigt är att rektorer och lärare uppträder och uttrycker sig i förenlighet med värdegrunden för skolan, säger verket.

Senast den 30 november ska Föreningen Andreasgymnasiet redovisa vidtagna åtgärder till verket.

Källa: TT

Skola krävs på rekordskadestånd
14 september 2007

Fasttejpad och förnedrad av mobbarna, nu krävs skolan på rekordstort skadestånd. Barn- och elevombudsmannen vill att Sundsbroskolan betalar 150.000 kronor till den drabbade.

Barn- och elevombudsman Lars Arrhenius dubblar därmed det tidigare rekordskadeståndet med sitt krav i det grova fall av mobbning som drabbade en 14-årig pojke i Malmö. Skolan krävs på skadeståndet för att man inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

Källa: Dagens Nyheter

RFSL Ungdom anmäler Andreasgymnasiet
3 augusti 2007

Nu anmäler RFSL Ungdom Andreasgymnasiet i Kristineberg i Stockholm till HomO och till Skolverket.

Det har visat sig att den kristna friskolan Andreasgymnasiet på Kungsholmen i Stockholm lär eleverna att homosexualitet är en synd.

Detta strider direkt emot den nya lagen om likabehandling i skolan. RFSL Ungdom anmäler därför skolan till HomO och Skolverket.

Källa: Svenska Dagbladet

Skolor krävs på skadestånd av BEO
14 maj 2007

Barn- och elevombudet (BEO) kräver skadestånd av Funäsdalens skola i Härjedalen och Södra Ängby skola i Stockholm sedan elever kränkts.

Härjedalens kommun krävs på 75 000 kronor i skadestånd, medan Stockholms stad krävs på 10 000 kronor. Kommunerna har inte gjort tillräckligt för att få stopp på mobbning vid respektive skola, enligt BEO.

I Härjedalen är den drabbade en flicka, som enligt anmälan blivit utfrusen på skolan under tre och ett halvt års tid. På grund av kränkningarna har flickan har inte varit i skolan sedan i september 2006, utan undervisas i hemmet.

I Stockholm gäller skadeståndskravet en pojke som mobbats av en annan elev.

Källa: TT och Metro

Högskolan diskriminerar studenter
20 april 2007

Enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS) känner sig var femte student illa behandlad i högskolan, hälften har på allvar funderat på att hoppa av sina studier, och vissa grupper trivs anmärkningsvärt mycket sämre än andra på sitt lärosäte. Det visar Studentbarometern 2007 som 6 642 studenter svarat på.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från SFS.

HBT-kunskap för lärarstudenter
17 april 2007

Blivande lärare behöver utbildning för att klara att hantera frågor om homosexualitet och hatbrott. Det skriver Malin Horney och Matilda Hamresand från Lärarförbundets Studerandekommitté i en debattartikel publicerad på Corren.se.

Klicka här för att läsa debattartikeln.

EU-uppropet mot homofobi i skolan
27 mars 2007

Nu har 147 ledamöter av Europaparlamentet skrivit under deklarationen mot homofobiska trakasserier gentemot hbt-personer i Europas skolor och bekämpning av homofobin inom utbildningsväsendet. Det behövs 393 underskrifter före den 30 april för att deklarationen ska gå igenom.

Procentuellt sett är det flest estniska Europaparlamentariker som har skrivit under, 6 av deras 12 ledamöter, medan Sverige kommer på andra plats med 7 av våra 19 parlamentariker, vilket innebär 36,6 procent.

"The adoption of this declaration would send a very strong signal that the EU takes the problem of bullying very seriously," säger Sophie in 't Veld, Vice-President of the Intergroup on Gay and Lesbian Rights. "When millions of children do not feel safe in school, they cannot reach their full potential - and when that happens, all of Europe loses."

"We need to keep pressing the MEPs that haven't signed the declaration to do so. This declaration is all about ensuring that each child enjoys their fundamental right to education and is able to enjoy that right without any fears of reprisals," kommenterar Raul Romeva, en av Intergroup:s ledamöter.

Klicka här för att läsa mer om uppropet.

Förlikning efter kränkning på högskola
1 mars 2007

Tre studenter vid en högskola har i anmälningar till HomO uppgivit att en lärare vid skolan vid ett undervisningstillfälle gjort kränkande uttalanden om homosexualitet och homosexuella. När studenterna därefter uppsökte läraren för att diskutera dennes uttalanden föreföll han ointresserad av deras synpunkter och hur de påverkat dem. Läraren gav även vid dessa samtal uttryck för obehag och äckel inför homosexuella relationer.

Vid kontakter med HomO har högskolan bl.a. förklarat att den aktuella läraren till övervägande del förnekar att han skulle ha uttalat sig på det sätt som anmälarna påstår. Högskolan har dock medgivit att läraren genom sitt agerande utanför undervisningstillfället utsatt studenterna för en kränkning.

En förlikning har nu träffats mellan HomO, anmälarna och den berörda högskolan. Högskolan har i förlikningsavtalet beklagat att skolan, genom en av sina anställda, uppträtt på ett kränkande sätt. Högskolan kommer också att utbetala ett belopp på 30 000 kronor vardera till de tre anmälarna.

Källa: HomO

Tre skolor krävs på skadestånd av BEO
14 februari 2007

Barn- och elevombudet (BEO) kräver skadestånd av tre skolor i Norrköping, Göteborg och Färgelanda. Skälet är att elever utsatts för kränkande behandling.

De tre skolorna är Lindöskolan i Norrköpings kommun som krävs på 25 000 kronor i skadestånd, Kärraskolan i Göteborgs kommun som krävs på 40 000 kronor samt Bruksskolan i Färgelanda som krävs på 31 300 kronor.

Sedan förra året gäller en ny lag mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan. Den nya lagen innebär större möjligheter för drabbade elever att få skadestånd, genom att vända sig till det nya Barn- och elevombudet för likabehandling vid Skolverket.

Fallet i Norrköping gäller en elev som blivit provocerad av andra elever. Vid Kärraskolan i Göteborg handlar det om en elev som varit utfryst och i Färgelanda har en elev blivit retad av andra elever. Enligt BEO har ingen av skolorna gjort tillräckligt för att få stopp på kränkningarna.

Tidigare har BEO riktat skadeståndskrav mot en skola i Stockholm och en i Uppsala.

Från TT

Unga dömer ut arbete mot mobbning
8 februari 2007

Sju av tio niondeklassare tycker inte att mobbade elever får tillräckligt stöd i skolan. Det visar DN:s enkät bland 100 elever. "Det är oerhört tragiskt, man ska få den hjälp man behöver", säger Barnombudsmannen, BO, Lena Nyberg. "Men jag är inte förvånad. Vuxna har ofta attityden att "du ska se att det ordnar sig."

Läs mer på DN.se

Skolverket: Många läroböcker kan upplevas som kränkande eller diskriminerande
30 november 2006

Skolverkets granskning av läroböcker visar att det förekommer onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever.

Det "vi" som läroböckerna utgår från är heterosexuella. Heterosexualitet är det allmänna och oproblematiska, medan homo- och bisexualitet är det specifika och problematiska. Den homo- eller bisexuelle är inte en namngiven person utan en mer diffus "någon annan". Homo- och bisexuella personer gestaltas dessutom endast om det uttryckligen handlar om homo- eller bisexualitet och de får därmed enbart representera sin sexuella läggning. Elever som själva identifierar sig som homo- eller bisexuella kan därmed uppleva läroböckerna som exkluderande, kränkande eller diskriminerande.

Läs om rapporten på Skolverkets hemsida

Kritik mot lärare i Jönköping
9 november 2006

Många av Jönköpings läns lärare saknar kunskap om homo- och bisexuella eller delar till och med mobbarnas negativa åsikter om dom här personerna, anser distriktsordförande Göran Hägerström i Lärarnas Riksförbund.

Läs mer och lyssna på inslaget på SR P4 Jönköping

Polen stoppar EU-projekt om homofobi
10 oktober 2006

Ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sveriges Förenade Gaystudenter och polska Campaign Against Homophobia har stoppats av Polen. Anledningen är att det polska utbildningsdepartementet uppger att man inte vill "stödja aktiviteter som syftar till att främja homosexuella attityder och beteenden hos ungdomar".

Läs den fullständiga artikeln på K-online

Kampanj mot homofobi i skolorna
26 september 2006

Medlemmar i EU parlamentets Intergrupp för homorättigheter och andra EU parlamentariker har lanserat ett projekt för att bekämpa homofobiskt beteende i skolorna.

Läs den fullständiga QX-artikeln

Ny lag ger elev skadestånd
14 september 2006

Skolan hade inte gjort tillräckligt för att skydda den nioåriga eleven. Den 14 september kom Barn- och elevombudets första beslut till följd av skolans nya antidiskrimineringslag.

Länk till DN-artikel

Utbildningsinsats på Gotland
11 september 2006

Under ytan utbildade den 11 september 60 fackklubbsrepresentanter från Lärarförbundets lokalavdelningar på Gotland. Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar och SR Godmorgon Gotland uppmärksammade utbildningarna.

Länk till artikel i Gotlands Allehanda

Utbildningsinsats i Bollnäs och Göteborg
24 augusti 2006

Sveriges lärare har just återvänt till skolorna och i Bollnäs och Göteborg fick lärare och skolpersonal redan första arbetsveckan hjälp av utbildare från Under ytan med att ifrågasätta heteronormen på sin arbetsplats. Båda kommunerna ingår som pilotkommuner i Under ytan. Bollnäs har också en av Sveriges största särskolor med riksintag till alla nivåer och det var lärare och boendepersonal på dessa skolor som nu utbildades. I Göteborg fick alla lärare i stadsdelen Kortedala samma utbildning. Insatserna uppmärksammades av media i båda städerna genom artiklar i Ljusnan, Lokalpressen Kortedala/Bergsjön och Kortedalas stadsdelsförvaltnings nyhetsblad.

Göteborg kommer ut!
1 augusti 2006
Göteborgs kommun har bestämt att staden ska bli en bättre plats för HBT-personer att leva i. År 2004 togs ett initiativ från Folkpartiet att situationen för HBT-personer i Göteborg ska kartläggas och att förslag på förändringar ska presenteras. Idag står alla partier bakom initiativet och uppdraget gick till mångfaldsenheten, som i slutet av augusti ska redovisa för kommunstyrelsen vad de kommit fram till. Bland förslagen finns utökad utbildning inom HBT-frågor för alla kommunens anställda.

- Går förslagen igenom kommer Göteborg att bli en mycket trevligare stad att bo och älska i, inte bara för HBT-personer, utan för alla människor, säger Anna Jakobsson, planeringsledare på Mångfaldsenheten, Stadskansliet, Göteborgs stad.
Hur uppfostrar vi våra ungdomar?
3 juli 2006
Enligt BRÅ:s hatbrottsstatistik minskade förra året anmälda brott med homofobiskt motiv med 8 %. Samtidigt visar statistiken att mer än 40 % av gärningsmännen är under 18 år när det gäller homofobiska brott.

– Det här är ett dåligt betyg för samhället och dagens skola. Det är här ansvaret ligger att fostra ungdomar till att respektera alla människors lika värde, oavsett sexuell läggning, säger Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL i en kommentar.

– Man ska komma ihåg att ingen föds till homofob. Det är dags att politikerna vaknar upp och inser att det krävs aktiva åtgärder bland annat från skolan för att vi inte ska fostra intoleranta människor, fortsätter Sören Andersson.

Läs RFSLs pressmeddelande

Polens utbildningsminister kritiseras efter avskedande
26 juni 2006
Education International (EI), där Under ytans projektpartner Lärarförbundet finns med som en aktiv part, har skrivit ett brev till utbildningsministern i Polen med anledning av avskedandet av Miroslaw Sielatycki, chef för statligt knutna ”In-service Teachers Training Centre”. Sielatycki avskedades för att han deltagit i publiceringen av ”Compass”, en handledning i undervisning om mänskliga rättigheter där samkönade relationer likställs med olikkönade relationer.

Läs brevet