Under ytan


Länkar


Här kan du hitta mer information om homosexuella, bisexuella och transpersoner.


Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

www.homo.se

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

www.rfsl.se

RFSL Ungdom - Ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter

www.rfslungdom.se

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (F.d. Sveriges Förenade Gaystudenter)

www.gaystudenterna.se

Equalsamarbetet ”Fritt Fram”

För att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att vara öppen med sin sexuella läggning.
www.frittfram.se

Forum för levande historia - Någonstans går gränsen

Metoder för att arbeta med barn och ungdomar kring kön, sexualitet och normer
www.levandehistoria.org (PDF 1,2 MB)

Friends

"Man kan ju inte läsa om bögar i någon historiebok" - Skolors förändringsarbeten med fokus på jämstäldhet, genus och sexualitet
www.friends.se