Under ytan
24 maj 07

”Krock eller möte” konferens 18/9

En arbetslivskonferens om hur man skapar en öppen arbetsplats anordnad av Fritt Fram-samarbetet och Socialstyrelsen

Konferensens övergripande syfte är att ge kunskap om hur man skapar en öppen arbetsplats där alla får ett professionellt bemötande oavsett sexuell läggning.

Konferensen vänder sig till arbetsgivare och andra som på något sätt ansvarar för personal-, mångfalds- och arbetsmiljöfrågor.

Sista anmälningsdag är 7 september.

Klicka här för att läsa mer på Fritt Frams hemsida.
15 nov 2007
Projektet Under ytan tagit slut

24 maj 2007
”Krock eller möte” konferens 18/9

23 mar 2007
Forskningsseminarium - Exkluderande normer i skola och arbetsliv

5 mar 2007
Förskollärare talar om sexuell läggning

Visa fler »