Under ytan
5 mar 07

Förskollärare talar om sexuell läggning

Malmö ingår som pilotkommun i Equalprojektet ”Under ytan”, som syftar till att förändra normer och värderingar kring sexuell läggning i skolan. Nu anordnar projektet en förskolekonferens på stadshuset i Malmö där närmare 150 förskollärare och personal ska tala om hur och varför frågor kring normer om kön och sexuell läggning har betydelse för barn, familjer och personal i förskolan.

Nu är det dags för Skånes förskollärare att tala om sexuell läggning. Projektet ”Under ytan” anordnar en förskolekonferens om hur och varför frågor kring normer om kön och sexuell läggning har betydelse för barn, familjer och personal i förskolan. Konferensen har väckt rekordstort intresse med närmare 150 anmälningar. ”Rosa flickor, blå pojkar – och familjer i regnbågens färger”, som konferensen kallas, hålls på Stadshuset i Malmö den 13 mars. Bland ämnen som tas upp under konferensen finns maskulinitet, femininitet och heteronormer i förskolan; mammor, pappor och queerkids; och hur förskolan påverkas av barn- och elevskyddslagen.

Projektet Under ytan handlar om normer och attityder i skolan. Ett av projektets mål är att sprida kunskap om den heteronorm som råder i skolans värld, d v s antagandet att alla är heterosexuella och att detta är det önskvärda sättet att leva. Enligt Maria Karlsson, en av projektledarna i Under ytan, ”Barn i förskolan är inte alls för små för att man ska tala om sexuell läggning och heteronormativitet. Tvärtom, det är i den här åldern som många normer skapas och befästs.” Projektet utbildar bl a förskollärare i att se och utmana normen. Det handlar bland annat om att inkludera olika sorters familjekonstellationer i det dagliga talet om familjer och att inte tränga in barn i föreställningar om hur flickor och pojkar ”ska” vara. Kunskap är nyckeln till en inkluderande förskola, där alla kan trivas.

Malmö är en av de sex pilotkommuner som ingår i projektet Under ytan, vilket innebär att kommunens lärare har erbjudits utbildning i frågor kring sexuell läggning och heteronormativitet. Bland de tolv organisationer som samarbetar i projektet finns Myndigheten för skolutveckling, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.


För ytterligare information och kommentarer, kontakta:
Christine Gilljam, projektledare (Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning)
076 - 80 99 503, christine.gilljam@homo.se

Mats Sundbeck, projektledare för Malmö stads Program för sexuell hälsa
073 - 053 69 48, mats.sundbeck@malmo.se
15 nov 2007
Projektet Under ytan tagit slut

24 maj 2007
”Krock eller möte” konferens 18/9

23 mar 2007
Forskningsseminarium - Exkluderande normer i skola och arbetsliv

5 mar 2007
Förskollärare talar om sexuell läggning

Visa fler »