Under ytan
15 dec 06

Upprop för icke heteronormativa barnböcker!

Vi vill uppmana Sveriges bokförlag att ge ut fler böcker som hjälper förskolans personal att rusta barnen för livets olika möten med människor!

Skolverkets granskning av läroböcker visar att det förekommer onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever.

Projektet Under ytan, som handlar om normer och värderingar kring sexuell läggning i skolan, vill lyfta fram att ett stort problem för förskolans verksamhet är den totala avsaknaden av böcker som visar på andra familjer än den heterosexuella kärnfamiljen. Idag finns endast en barnbok att köpa som visar samkönade par.

Den 1 april kom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som omfattar också förskoleverksamheten. Utöver förbudet mot diskriminering innehåller lagen också krav på att förskolan och skolan aktivt arbetar för att främja barns och elevers lika rättigheter. Vi tror att förskolorna har ett stort behov av nya barnböcker för att aktivt arbeta kring barnens olika familjer. Man behöver barnböcker som undviker stereotyper och leker med könsmönster.

Kontakt: Susanne Åkesson, informatör för projektet Under ytan: 070-5084686
15 nov 2007
Projektet Under ytan tagit slut

24 maj 2007
”Krock eller möte” konferens 18/9

23 mar 2007
Forskningsseminarium - Exkluderande normer i skola och arbetsliv

5 mar 2007
Förskollärare talar om sexuell läggning

Visa fler »