Under ytan


Verksamhet i projektet Under ytan


Projektet pågick mellan 1 november 2004 och 31 maj 2007, och är därmed nu avslutat. Det går däremot fortfarande att beställa material!


Utbildning
Under projektet var vi ständigt ute och utbildade i våra pilotkommuner: Bollnäs, Göteborg, Malmö, Jokkmokk, Söderhamn och Södertälje.

Under 2006 och 2007 utbildades över 3 500 personer, varav över 95 % har sagt att de skulle rekommendera utbildningen till andra!


Material
Projektet producerade två böcker, en dvd och en enkätrapport. Tillsammans med våra internationella partners producerade vi ytterligare två böcker. En forskningsrapport och en forskningsantologi är på gång.
» Läs mer om materialet


Förskolekonferens i Malmö 13 mars 2007
Rosa flickor, blå pojkar - och familjer i regnbågens färger: En konferens om hur och varför frågor kring normer om kön och sexuell läggning har betydelse för barn, familjer och personal i förskolan.
» Läs mer om konferensen
» Se programmet (pdf)
» Presentation av Marie Nordberg (ppt)


Upprop för icke heteronormativa barnböcker!
Vi vill uppmana Sveriges bokförlag att ge ut fler böcker som hjälper förskolans personal att rusta barnen för livets olika möten med människor!
» Läs hela uppropet


Konferens 16 juni 2006: Skolan som normfabrik
Den 16 juni 2006 arrangerades en konferens om skolans arbetsmiljö: så inkluderas frågor kring homo-, bi- och heterosexualitet i kollegiet och klassrummet.

Konferensen, som var förlagd till Norrköping, arrangerades i anslutning till en internationell forskningskonferens, The Hetero Factory, 13-15 juni 2006.


Debattartikel om den nya antidiskrimineringslagen
Gemensam debattartikel, mars 2006 (PDF, 44kB)