Under ytan


Material


» Click here to read about material available in English.

» Klicka här för systerprojektet Fritt Frams arbetslivs- och bemötandematerial.


Arbetsmiljöboken

Liv i lärarrummet - om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan
Beställ

Pedagogboken

Tyst i klassen? Om lärarens arbete kring sexuell läggning
Beställ

DVD:n

Vad finns under ytan? - en kompletterande dvd till både "Liv i lärarrummet" och "Tyst i klassen?"
Beställ

Titta på några filmer via webben.

Handledning

Klicka på länken nedan för att ladda ner en handledning som beskriver Under ytan-materialet och hur du kan använda det i ett utbildningssammanhang.
Under ytan handledning (pdf 260 kB)

 

Skola i normer

I den här boken granskas hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete.

Skola i normer fokuserar på heterosexualitet, men diskuterar också andra normer som rör ålder, kön, klass och nationalitet. Boken riktar sig främst till lärarstudenter och lärarutbildare, men också till alla som intresserar sig för hur makthierarkier och motstånd skapas i skolan.

Beställ Skola i normer


Pedagogiska tips

Böcker och filmer som kan användas i klassrummet
Under ytan pedagogiska tips.pdf (236 kB)

Storyline - Bara vara vanlig?

Storyline är ett pedagogiskt arbetssätt där lärandet sker i form av en berättelse som skapas tillsammans av elever och lärare i klassrummet. Bara vara vanlig? är en storyline om sexuell läggning och heteronormativitet. En komplett handledning finns på dvd:n Vad finns under ytan?
Beställ Vad finns under ytan?

En utmaning för heteronormen

Undersökningen ”En utmaning för heteronormen” visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor om sexuell läggning och homofobi, samtidigt som kränkande jargong både bland skolans vuxna och elever är vanlig.
Läs mer och ladda ner rapporten


Liv i lärarrummet omslag

Tyst i klassen? omslag

DVD omslag

Skola i normer omslag